Phần mềm bán hàng online - thêm danh muc sản phẩm

Hướng thêm danh mục sản phẩm

Phim hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm

Shop Online Soft - Trí Tuệ Mới
Phần mềm quản lý trực tuyến - online  Sử dụng:
- Quản lý bán lẻ bán sỉ , hệ thống phân phối
- Quản lý  siêu thị , chuỗi siêu thị
- Quản lý cửa hàng , chuỗi cửa hàng ,  shop,quản lý chuỗi shop, kênh bán lẻ
- Mã vạch sản phẩm.
Hotline: 0902431885

0 comments:

Post a Comment