Thêm biên nhận ghi chú cho phần mềm bán hàng

Hướng dẫn thêm biên nhận ghi chú cho phần mềm bán hàng

Phim hướng dẫn thêm biên nhận ghi chú cho phần mềm bán hàng

Shop Online Soft - Trí Tuệ Mới
Phần mềm quản lý trực tuyến - online Sử dụng:
- Quản lý bán lẻ bán sỉ , hệ thống phân phối
- Quản lý siêu thị , chuỗi siêu thị
- Quản lý cửa hàng , chuỗi cửa hàng , shop,quản lý chuỗi shop, kênh bán lẻ
- Mã vạch sản phẩm.
Hotline: 0902431885

0 comments:

Post a Comment