Hướng dẫn bán sĩ trên phần mềm quản lý bán hàng

Bán sỉ dùng cho khách hàng thân thiết - Phần mềm quản lý bán hàng
Phim hướng dẫn làm thao tác

Shop Online Soft - Trí Tuệ Mới
Phần mềm quản lý trực tuyến - online Sử dụng:
- Quản lý bán lẻ bán sỉ , hệ thống phân phối
- Quản lý siêu thị , chuỗi siêu thị
- Quản lý cửa hàng , chuỗi cửa hàng , shop,quản lý chuỗi shop, kênh bán lẻ
- Mã vạch sản phẩm.
Hotline: 0902431885

0 comments:

Post a Comment