Tạo nhóm người dùng phần mềm bán hàng

Hướng dẫn tạo user nhóm người dùng phần mềm quản lý bán hàng online

Phim hướng dẫn tạo user nhóm người dùng phần mềm quản lý bán hàng online

Shop Online Soft - Trí Tuệ Mới
Phần mềm quản lý trực tuyến - online Sử dụng:
- Quản lý bán lẻ bán sỉ , hệ thống phân phối
- Quản lý siêu thị , chuỗi siêu thị
- Quản lý cửa hàng , chuỗi cửa hàng , shop,quản lý chuỗi shop, kênh bán lẻ
- Mã vạch sản phẩm.
Hotline: 0902431885

0 comments:

Post a Comment